Feeding Horse

Feeding Horse - A Horse Is Feeding,shoot It In Tachuan Anhui Zhejiang China. Photo